FloatControl

Met Stijn loopt de planning op rolletjes

Waarom vertraagt elk project?

Nagenoeg elk project vertraagt en wordt duurder dan voorzien. Dat ligt deels aan het feit dat een project per definitie nieuw is, maar nog meer aan onderstaande zaken die weldegelijk beïnvloed kunnen worden.

Herkenbare planningroutines en de effecten

 • Tijdens een projectmeeting vertelt iedereen in 5 minuten wat de status is van zijn/haar werkzaamheden.
  Probleem: men vertelt vaak over de grootste uitdagingen. Effect: geen structurele progress, geen overzicht of het kritieke pad nog klopt en kost onevenredig veel tijd van de teamleden (bij 8 personen kost dit 8*5*8=320 minuten van het team).
 • Vaak wordt gemeld 'alles loopt volgens planning' (met name door CROs/CMOs).
  Probleem: er is geen progress rapportage wat af is en wat vertraagt. Effect: onduidelijk hoe en waar kan worden bijgestuurd. Projectvertraging.
 • Priotering voor de afdelingen is niet altijd duidelijk, zeker niet over meeredere projecten heen.
  Probleem: een projectmanager heeft geen tijd voor een goed overzicht met float per teamlid. Effect: de meeste teamleden doen wat hen goeddunkt (of het leukste lijkt). Projectvertraging.
 • Als een teamlid belt om te vragen wanneer een taak af moet zijn, hoort hij/zij vaak 'zo snel mogelijk'.
  Probleem: projectmanager heeft geen overzicht van de hoeveelheid float per taak. Effect: dit zorgt ervoor dat teamleden niet meer bellen en de toegevoegde waarde van planning missen. Geen bijsturing meer mogelijk door projectmanager. Projectvertraging.
 • Tijdens een projectmeeting wordt niet vaak het komende kritieke pad besproken.
  Probleem: het kritieke pad is niet helder. Effect: het is niet mogelijk om taken te prioriteren voor teamleden om zo maximaal gebruik te maken van de float binnen een project. Projectvertraging of onnodig overwerk.
 • Afdelingen werken vaak met standaard doorlooptijden wanneer een taak opgeleverd moet worden.
  Probleem: er is geen duidelijk overzicht wat wanneer moet gebeuren en hoeveel float er op een taak zit. Effect: sommige taken zijn al klaar voordat het nodig is, maar sommige later dan zou kunnen. Projectvertraging of onnodig overwerk.
 • Planning kost me veel tijd en levert niets op.
  Probleem: het teamlid krijgt geen added-value van de planning. Effect: de kwaliteit van de progress gaat achteruit en het kritieke pad kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Projectvertraging.
 • Er worden buffers ingebouwd.
  Probleem: het kritieke pad wordt verlengd inedien het een activiteit zonder float betreft. Effect: projectvertraging.

Oplossing

FloatControl zorgt voor een goede netwerkplanning met het juiste detailniveau, zodat het bijhouden van de planning uw team geen onnodige tijd kost. Door een goed kritiek-pad-management en een doordacht update-proces, zorg ik ervoor dat vertragingen voorkomen worden.
Bij bijvoorbeeld het bufferprobleem, weet ieder teamlid vooraf welke taak op het kritieke pad ligt en welke niet. Ik zorg er dan voor dat de overdracht plaatsvindt voordat de buffer effectief wordt.FloatControlstijnmuller@floatcontrol.com+31 (0)683447080